Εταιρείες

Εταιρείες Εξοπλισμού Αποθηκών :

Ράφια

Περονοφόρα

Συστήματα αυτοματισμού και διακίνησης εμπορευμάτων

Αναβατώρια, γερανοί

Συστήματα καθαρισμού

Μέσα προστασίας

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεματικής :

WMS Συστήματα

ERP Συστήματα

RFID

Barcoding/​Συστήματα RF

Συστήματα ιχνηλασιμότητας

Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου

Συστήματα Τηλεματικής διαχείρισης στόλου

Soft­ware και Hard­ware εφοδιαστικής αλυσίδας

E-​commerce

Δευτερογενής Συσκευασία :

Παλέτες και κιβώτια όλων των τύπωνΤαινίες, ετικέτες, bar­code, ετικετέζες

Μηχανήματα και εργαλεία δευτερογενούς συσκευασίας

Υλικά και αναλώσιμα

Μέσα πρόσδεσης φορτίωνΤσέρκια, τσερκομηχανές

Συστήματα μοναδοποίησης φορτίων

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών :

Logis­tics Consultants

3PL ψυχρού και κοινού φορτίου

Συσκευασία τρίτων

Ενοικίαση περονοφόρων ανυψωτικών

Αποθηκεύσεις – Διανομές για λογαριασμό τρίτων

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Leas­ing - Τράπεζες

Ασφάλιση μεταφορών

Φορείς Πιστοποιήσεων (ISO, HACCP)

Εκπαίδευση στα Logistics

Κτίρια Αποθηκών :

Μελέτη – Κατασκευή

Βιομηχανική ψύξη

Βιομηχανικές Πόρτες

Ράμπες – φυσούσες

Βιομηχανικά δάπεδα

Δομικά υλικά

Ψυκτικές αποθήκες

Πυρασφάλεια

Επαγγελματικά οχήματα :

Φορτηγά και Βαν

Φορτηγά ψυγεία

Υπερκατασκευές

Ελαστικά, καύσιμα, λιπαντικά

Εταιρείες Μεταφορών :

Οδικές

Θαλάσσιες

Αεροπορικές

Σιδηροδρομικές

Ψυγειομεταφορές

Ειδικές μεταφορές

Διαμεταφορείς

Ναυτικά πρακτορεία

Εθνικές –Διεθνής

Οργανισμοί λιμένων

Εταιρείες Ανακύκλωσης - Διαχείριση απορριμμάτων

Φορείς και ενώσεις