Πρώτες Βοήθειες — Νοσοκομεία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας : 166( www​.ekab​.gr )

Κέντρο Δηλητηριάσεων : 210 7793777

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, Γιατροί (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,Κρήτη, Θεσσαλία) : 14944

Σταθ. Πρώτων Βοηθειών ΙΚΑ : 210 6467811

Άμεση Δράση Αστυνομίας : 100

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης : 112

Πυροσβεστική Υπηρεσία : 199

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΚΑ ραντεβού : 184 ( www​.ika​.gr )

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : 210 52328219, 2105249011( www​.mohaw​.gr )

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) : 210 5212000, 210 8899000

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός : 210 3603449 ( www​.red​cross​.gr )

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων : 1147 ( www​.eom​.gr )

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας : 210 2410000 ( www​.ekea​.gr )

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) : 197

Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων : 210 6465603

Υγειονομικό Κέντρο : 210 884241113

Γιατροί του κόσμου : 210 3213150

Γιατροί χωρίς σύνορα : 210 5200500

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) : 1145

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών : 1031 ( www​.okana​.gr )

Το χαμόγελο του παιδιού : 1056 ( www​.hamo​gelo​.gr )

Παιδικό χωριό S.O.S. : 210 33136613 ( www​.sos​-vil​lages​.gr )

Γραμμή Ζωής SOS : 175

Συμβουλευτικός σταθμός AIDS : 210 7222222