Σταθμοί Εξυπηρέτησης αυτοκινήτων

ΣΕΑ Κορινού
ΣΕΑ ΣΕΙΡΙΟΣ : 43ο χλμ. Αθηνών –Λαμίας, τηλ. 2295098796, 2295098797

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: ΣΕΑ Παιανίας, 1154

ΣΕΑ Κορινού
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: ΣΕΑ Ασπροπύργου, 1154

ΑΚΡΑΤΑ (ΣΕΑ): 152,5χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-​Πατρών, 26960/​61494, 61466

ΣΕΑ Κορινού
ΑΚΡΑΤΑ (ΣΕΑ): 152,5χλμ Εθν. Οδού Πατρών-​Αθηνών, 26960/​61494, 61466

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΕΑ): 447χλμ Αθηνών-​Θεσσαλονίκης, 23510/​33088, 33114, 33116

ΣΕΑ Κορινού
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΕΑ): 57χλμ Θεσσαλονίκης-​Αθηνών, 23510/​33088, 33114, 33116, fax:42541

KIATO (ΣΕΑ)1: 103χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-​Πατρών, 1154

ΣΕΑ Κορινού
KIATO (ΣΕΑ)2: 103χλμ Εθν. Οδού Πατρών-​Αθηνών, 1154

ΜΕΓΑΡΑ (ΣΕΑ AVIN): 40,5χλμ Αθηνών-​Κορίνθου, 22960/81111,81011&fax

ΣΕΑ Μεγάρων
ΜΕΓΑΡΑ (ΣΕΑ AVIN): 40,5χλμ Κορίνθου-​Αθηνών, 22960/81111,81011&fax

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ (ΣΕΑ ALEA): 142o χλμ Ε. Ο. Αθηνών — Κορίνθου-​Τριπόλεως, 2710÷2213335