Επτά παράγοντες αποτυχίας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι εταιρείες είναι όλο και πιο δύσκολο να ελέγξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και το κόστος της αποτυχίας είναι μεγαλύτερο από ποτέ , σύμφωνα με μια έκθεση της ένωσης επαγγελματιών «risk man­age­ment» Airmic .

Η έκθεση εντόπισε επτά προσδιοριστικούς παράγοντες που παρουσιάζονται όταν η αλυσίδα εφοδιασμού «στραβώσει» . Αυτοί είναι : 1 . Μετεγκαταστάσεις , γεγονός που καθιστά όλο και πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν επαρκώς τις διαδικασίες εφοδιασμού.

2 . Αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αλυσίδων εφοδιασμού , δηλαδή οι​εταιρείες συχνά δεν γνώριζαν ούτε σε ποιους υπεργολάβους οι προμηθευτές τους είχαν αναθέσει κάποιο τμήμα του έργου

3 . Πιέσεις για μείωση του κόστους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμβιβασμό σχετικά με την ποιότητα

4 . Γεωγραφική συγκέντρωση , κάνοντας τους παραγωγούς ευάλωτους σε μια τοπική καταστροφή , όπως π.χ. το ιαπωνικό τσουνάμι του 2011

5 . Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας , στα οποία μπορεί εύκολα μια κακή φήμη να επεκταθεί

6 . Μεθόδους παραγωγής just– in-​time , οι οποίες έχουν μειώσει το χρόνο για να ανακάμψει από μια αστοχία της εφοδιαστικής αλυσίδας

7 . Η εξάρτηση από πολλαπλούς προμηθευτές , αυξάνοντας τη συνολική ευπάθεια